ΣτΕ – Συνταγματικός ο ορισμός του συντάξιμου μισθού ως βάσης επανυπολογισμού ανταποδοτικού μέρους κύριας σύνταξης των ήδη κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 συνταξιούχων

ΣτΕ Ολομ. 182/2023: Ο ορισμός του συντάξιμου μισθού ως βάσης επανυπολογισμού του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης των ήδη κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 συνταξιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου αυτού, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
ΣτΕ – Συνταγματικός ο ορισμός του συντάξιμου μισθού ως βάσης επανυπολογισμού ανταποδοτικού μέρους κύριας σύνταξης των ήδη κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 συνταξιούχων