Δυτική παράκαμψη Καρδίτσας

Συνοπτική περιγραφή:

Τμηματοποιημένο οδικό έργο που ξεκίνησε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 με τίτλο «Δυτική παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας» και ειδικότερα στη Β΄ Φάση αυτού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 28/11/2016 – 9/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δυτική παράκαμψη Καρδίτσας

Απόφαση για τα μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων και σχετικές δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνοπτική περιγραφή:

Με αφορμή την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που αφορά στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων,το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα στην έκδοση προσκλήσεων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του νέου ΕΣΠΑ, στις οποίες θα μπορούν να υποβληθούν, μεταξύ άλλων, προτάσεις για επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Απόφαση για τα μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων και σχετικές δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός

Συνοπτική περιγραφή:

Διαμόρφωση μιας Ψηφιακής Κιβωτού με το πολιτιστικό απόθεμα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους και ειδικότερα ψηφιοποίηση και διάθεση του ιστορικού υλικού (συλλογών χειρόγραφων κωδίκων) με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), με σκοπό την αύξηση του βαθμού προσβασιμότητας και πρακτικής αξιοποίησης του, καθώς και προστασίας του από την φθορά.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 9/12/2016 – 30/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός

Έκδοση Απόφασης για τα μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων και σχετικές δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνοπτική περιγραφή:

Με αφορμή την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης  (ΚΥΑ) που αφορά στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων,το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα στην έκδοση προσκλήσεων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του νέου ΕΣΠΑ, στις οποίες θα μπορούν να υποβληθούν, μεταξύ άλλων, προτάσεις για επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έκδοση Απόφασης για τα μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων και σχετικές δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνοπτική περιγραφή:

Ολοκλήρωση ή κατασκευή νέων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), καθώς και άλλες δράσεις προβλεπόμενες από τον ΠΕΣΔΑ στα Μικρά Νησιά της Περιφέρειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 7/12/2016 – 17/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Συνοπτική περιγραφή:

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα ενσωματώσει περιγραφικά και γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν στα δημόσια ακίνητα που έχουν αποκτηθεί από το Δημόσιο με διάφορους τρόπους, τους αρχαιολογικούς χώρους και λοιπές περιοχές προστασίας, καθώς και ακίνητα μνημεία (αρχαία και νεώτερα) που διαχειρίζεται το ΥΠΟΠΑΙΘ – Τομέας Πολιτισμού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 8/12/2016 – 30/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Εμπλουτισμός των ψηφιακών συλλογών των κινητών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ανάπτυξη νέου πληροφοριακού …

Συνοπτική περιγραφή:

Εμπλουτισμός του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, επέκταση του δικτύου σταθμών ψηφιοποίησης στις Υπηρεσιακές Μονάδες του ΥΠΠΟΑ, επικαιροποίηση και αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και ένταξη στο νέο πληροφοριακό σύστημα των περίπου 140.000 κινητών μνημείων που ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» του Γ’ΚΠΣ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 8/12/2016 – 30/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εμπλουτισμός των ψηφιακών συλλογών των κινητών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ανάπτυξη νέου πληροφοριακού …

Ενίσχυση πολιτιστικών υποδομών Περιφέρειας Αττικής (μεταφερόμενη πράξη)

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση δύο μεταφερόμενων έργων του ΠΕΠ “Aττική 2007–2013”.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 30/11/2016 – 23/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση πολιτιστικών υποδομών Περιφέρειας Αττικής (μεταφερόμενη πράξη)

Ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών υποδομών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνοπτική περιγραφή:

Συμπλήρωση τουριστικών λιμενικών υποδομών μικρής κλίμακας συνοδευόμενων από αναγκαίες υποδομές στη χερσαία ζώνη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 8/12/2016 – 31/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών υποδομών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 12/12/2016 – 27/12/2016 (Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Νότιου Αιγαίου)
14/12/2016 – 29/12/2016 (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου, Κρήτης)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών