Τεχνική Βοήθεια EKT+ για τη διαχείριση & παρακολούθηση του Προγράμματος Κενρική Μακεδονία και την προβολή και επικοινωνία

Συνοπτική περιγραφή: Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ) που συγχρηματοδοτούνται από το EKT+. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν την διαχείριση και παρακολούθηση του Προγράμματος “​​Κεντρική Μακεδονία 2021-2027″ καθώς και την προβολή και επικοινωνία αυτού.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τεχνική Βοήθεια EKT+ για τη διαχείριση & παρακολούθηση του Προγράμματος Κενρική Μακεδονία και την προβολή και επικοινωνία

Υποστήριξη Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» & «Πολιτική Προστασία», Υποδιεύθυνση …

Συνοπτική περιγραφή: Υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας της ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ, που εμπίπτουν στα πεδία παρέμβασης της Προτεραιότητας 9 του προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική αλλαγή»: Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων, Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος, Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων.​​​

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποστήριξη Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» & «Πολιτική Προστασία», Υποδιεύθυνση …

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τον Γ' κύκλο του προγράμματος νέων θέσεων εργασίας στις λιγνιτικές περιοχές

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 και ώρα 15:00 η υποβολή αιτήσεων για τον Γ’ κύκλο του προγράμματος νέων θέσεων εργασίας στις λιγνιτικές περιοχές με συνολική επιχορήγηση έως 16.794 €

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παράταση υποβολής αιτήσεων για τον Γ' κύκλο του προγράμματος νέων θέσεων εργασίας στις λιγνιτικές περιοχές