Διευκρινίσεις για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Διευκρινίσεις σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), το υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διευκρινίσεις για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)