Κατά 670 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν το β' τρίμηνο του 2023 τα δάνεια που διαχειρίζονται εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε ξένα funds

Στατιστικά στοιχεία δανείων υπό διαχείριση από τις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ): β’ τρίμηνο 2023

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κατά 670 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν το β' τρίμηνο του 2023 τα δάνεια που διαχειρίζονται εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε ξένα funds

Δημοσιότητα ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα