Ανάπτυξη υποδομών α΄ βαθμιας & β΄ βαθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (πράξεις που ωρίμασαν την Προγραμματική Περίοδο …

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη υποδομών α΄ βαθμιας & β΄ βαθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (πράξεις που ωρίμασαν την Προγραμματική Περίοδο …

Δημοσιότητα ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα