ΔΕΕ – Η υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου αστικής ανάπτυξης δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικώς από το μέγεθός του

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
ΔΕΕ – Η υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου αστικής ανάπτυξης δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικώς από το μέγεθός του

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2