Κοινή Επιστολή Συλλόγων Λογιστών-Φοροτεχνικών: Ένταξη επιχειρήσεων με συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έληγαν πριν την 31.12.2022, στην επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κοινή Επιστολή Συλλόγων Λογιστών-Φοροτεχνικών: Ένταξη επιχειρήσεων με συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έληγαν πριν την 31.12.2022, στην επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών