ΣτΕ – Άρθρο 5Γ ΚΦΕ: Στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων οι διαφορές που προκαλούνται από δικαστική αμφισβήτηση πράξεων περί απόρριψης αιτήματος αλλοδαπού φυσικού προσώπου για μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
ΣτΕ – Άρθρο 5Γ ΚΦΕ: Στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων οι διαφορές που προκαλούνται από δικαστική αμφισβήτηση πράξεων περί απόρριψης αιτήματος αλλοδαπού φυσικού προσώπου για μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας