Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων με θέμα την Πολιτική Συνοχής, Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2022

Συνοπτική περιγραφή: ​Ο ρόλος της Πολιτικής Συνοχής ως βασικού μοχλού για την προώθηση της μακροπρόθεσμης σύγκλισης εντός της ΕΕ και τη μείωση των ανισοτήτων ήταν το αντικείμενο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027, που συνήλθε στις 22 Νοεμβρίου 2022, στις Βρυξέλλες. Την Ελλάδα εκπροσώπησε, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος.​​​Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων με θέμα την Πολιτική Συνοχής, Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2022