Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας και ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων από τις 20.12.2022

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας και ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων από τις 20.12.2022