ΕΛΤΕ: Επίδραση στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου από τις περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
ΕΛΤΕ: Επίδραση στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου από τις περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων