ΔΕΕ – Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Ανίσχυρη η διάταξη η οποία προβλέπει ότι στις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εταιριών έχει πρόσβαση οποιοδήποτε μέλος του ευρύτερου κοινού

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
ΔΕΕ – Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Ανίσχυρη η διάταξη η οποία προβλέπει ότι στις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εταιριών έχει πρόσβαση οποιοδήποτε μέλος του ευρύτερου κοινού

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2