Δήμος Ωρωπού & ΔΛΤ Σκάλας Ωρωπού

Έργο 1

Τίτλος: Υπηρεσίες Ανάπτυξης Και Δημιουργίας Χρηματοοικονομικού Μοντέλου Για Την Αναβάθμιση Του Δημοτικού Οδοφωτισμού  Του Δήμου Ωρωπού

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ωρωπού

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  19.740,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 24.11.2017

Αντικείμενο της Σύμβασης

Η Optimum Value ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη και δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου για την αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού.

Ειδικότερα το έργο αφορά:

 • Την εξυγίανση του δικτύου οδοφωτισμού μέσω της διερεύνησης εναλλακτικών προτάσεων χρηματοδότησης
 • Την αποτύπωση των προδιαγραφών για τη μετάβαση στο πρότυπο της Έξυπνης Πόλης – Smart City.
 • Δημιουργία χρηματοδοτικό μοντέλου το οποίο θα εμπεριέχει:
 • Αξιολόγηση οφέλους
 • Τεχνική αξιολόγηση δεδομένων
 • Οικονομική ανάλυση και παραδοχές
 • Κόστος Εγκατάστασης
 • Έξοδα και Κόστη Συντήρησης
 • Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Σύνταξη τευχών για προδιαγραφές μετάβασης σε «Smart City»

 

 Έργο 2

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης «Ανάπλαση Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ωρωπού»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ωρωπού

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  19.189,99€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 01/04/2022

Αντικείμενο

Συνοπτικά η Optimum Value ανέλαβε:

 • Την Επικαιροποίηση της μελέτης Σκοπιμότητας του έργου «Ανάπλαση Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ωρωπού»
 • Την έκθεση διαβούλευσης με τον Δήμο όπου συμπεριλαμβάνονται οι επισημάνσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Την συμβουλευτική υποστήριξη στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης

 

Έργο 3

Τίτλος: Αναβάθμιση των Λιμενικών Εγκαταστάσεων στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίων Αποστόλων Καλάμου, στο Λιμένα Χαλκουτσίου και στο λιμένα Σκάλας Ωρωπού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  29.970,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 05/07/2022

Αντικείμενο

Η Optimum Value συνοπτικά ανέλαβε:

 • Τη συμβουλευτική υποστήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού για τη λήψη τελικών αποφάσεων.
 • Τη σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων για την περιγραφή κάθε έργου.
 • Τη συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης.

 

Δήμος Ωρωπού

Leave a comment

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2