Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Το Έργο

Τίτλος: Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής(Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) για την Προετοιμασία και Υποστήριξη Διαγωνιστικών Διαδικασιών.

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α) 28.170,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 16/06/2022

Αντικείμενο 

Η Optimum Value συνοπτικά ανέλαβε την τεχνική υποστήριξη της Δ/νσης Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π για την προετοιμασία και διενέργεια των παρακάτω διαγωνισμών:

  1. Συντήρηση και λειτουργεία υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας 600κ.μ. ημερησίως και παροχή πόσιμου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Κιμώλου για χρονικό διάστημα δυο ετών.
  2. Συντήρηση και λειτουργεία υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας 600κ.μ. ημερησίως και παροχή πόσιμου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών για χρονικό διάστημα δυο ετών.
  3. Χρηματοοικονομική ανάλυση για τις μονάδες αφαλάτωσης.

 

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2