Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης – Υπόχρεοι και διαδικασία απογραφής

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ θα ανακοινώσει με σχετική εγκύκλιο την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής – Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς και λοιπών στοιχείων σχετικών με τις εγκαταστάσεις φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της ΑΑΔΕ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης – Υπόχρεοι και διαδικασία απογραφής