Δίκτυο υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ευάλωτων και ειδικών ομάδων (μεταξύ …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Εφαρμογή πλέγματος ενεργειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων που αποτελούν ομάδες με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, έφηβοι-νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κλπ.) στο Δήμο Πειραιά.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 7/12/2020 – 31/12/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δίκτυο υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ευάλωτων και ειδικών ομάδων (μεταξύ …