Φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων με νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Φορολογικά κίνητρα, που αφορούν στους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4601/2019 (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή) και στους μετασχηματισμούς που προβλέπονται από τις διατάξεις των ν.δ.1297/1972, ν.2166/1993 και ν.4172/2013 και άλλων νόμων,

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων με νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2