Τροποποίηση του ορισμού του ενεργού γεωργού προκειμένου να μην αποκλείονται γεωργοί που αιτούνται στήριξη συγκεκριμένων μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τροποποίηση του ορισμού του ενεργού γεωργού προκειμένου να μην αποκλείονται γεωργοί που αιτούνται στήριξη συγκεκριμένων μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020