Δήμος Αργοστολίου

Το Έργο

Τίτλος: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την Υλοποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου Δήμου Αργοστολίου»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αργοστολίου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  52.353,48€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 26/04/2022

Αντικείμενο 

Το κύριο Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για την επίβλεψη του Έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου Δήμου Αργοστολίου». Η Optimum Value ανέλαβε την:

  • Παροχή υποστήριξης στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου
  • Διαρκή ενημέρωση για την ορθή υλοποίηση της Πράξης
  • Διασφάλιση της καλής εκτέλεση των απαιτούμενων διαδικασιών για την ομαλή έκβαση του Έργου.

 

 

logo_αργοστολι

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2