Δήμος Ρήγα Φεραίου

Το Έργο

Τίτλος: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου 

Αναθέτουσα Αρχή: Στεφανοβίκειο, Δ.Ε. Κάρλας Δήμος Ρήγα Φεραίου 

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  31.289,87 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 06.04.2021

 

Αντικείμενο της Σύμβασης

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση της πράξης “Ανακατασκευής Ανεργεγής Αποθήκης (Πρώην Συνεταιρισμού Στεφανοβικείου, Δ.Ε. Κάρλας, Δήμου Ρήγα Φεραίου και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου της”. Στόχος είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο Δήμο για την αποτελεσματική οργάνωση και παρακολούθηση της υλοποίησης του συνόλου της πράξης. 

Ειδικότερα θα αφορά: 

  1. Υποστηρικτικές Μελέτες
  2. Ανακατασκευή Ανεργεγής Αποθήκης
  3. Προμήθεια Εξοπλισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων
  4. Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Παρακολούθηση Έργου
  5. Διαφήμιση – Επικοινωνία Έργου 

 

Δήμος Ρήγα Φεραίου