Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Το Έργο

Τίτλος: Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων-Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.): 24.614,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 18/12/2020

 

Το Αντικείμενο του Έργου

Το έργο αφορά την συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίηση της πράξης της “Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης  του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities με Εξοικονόμηση Ενέργειας”, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Τα παραδοτέα του έργου αφορούν:

  • Επικαιροποίηση βάσης δεδομένων με βάση την καταγραφή δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης και των ενεργειακών και οικονομικών στοιχείων κατανάλωσης της τελευταίας τριετίας
  • Υλοποίησης Ειδικού Εργαλείου – Χρηματοδοτικού Μοντέλου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Σ.Ε.Α. & Έκθεση παρουσίασης και εφαρμογής έξυπνων λύσεων στο πλαίσιο των προδιαγραφών του «Smart Cities».

Νικαι Ρεντης

 

 

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2