(ΝΟΒ) – Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης

Το Έργο

Τίτλος: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του ΝΟΒ

Αναθέτουσα Αρχή: Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης 

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  170.000,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 30.07.2021

Αντικείμενο της Σύμβασης

Η σύμβαση αφορά στην πλήρη ανακαίνιση της πισίνας και τον Η/Μ εγκαταστάσεων, στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της πισίνας και υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του Ν.Ο.Β., στην διερεύνηση δημιουργίας νέων κτιριακών υποδομών για την στέγαση των απαραίτητων βοηθητικών εγκαταστάσεων, τη διερεύνηση κατασκευής νέων κερκίδων και μεταλλικού στεγάστρου. Επιμέρους στόχος της σύμβασης αφορά και η ένταξη του έργου στην πλέον κατάλληλη πηγή/πρόγραμμα χρηματοδότησης. 

 

511740NOB_logo_greek-300x300

 

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2