Αντώνης Τρίτσης

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ

 

Υποστήριξη Δήμων για την υλοποίηση του προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

Στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» που αφορά την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης των παρακάτω Δήμων:

 • Δήμος Ληξουρίου
 • Δήμος Αργοστολίου
 • Δήμος Σάμης
 • Δήμος Δυτικής Σάμου
 • Δήμος Ανατολικής Μάνης

 

Ποιο αναλυτικά οι Άξονες του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» είναι:

 • Πολιτική Προστασία
 • Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών
 • Περιβάλλον
 • Ψηφιακή σύγκλιση
 • Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη
 • Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός

 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

 

Leave a comment