Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε.

Το Έργο

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στην Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ για την Προετοιμασία Πρότασης Υπαγωγής στον Ν. 3389/2005 Περί ΣΔΙΤ προς την Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ.

Αναθέτουσα Αρχή: Ταμειο Αξιοποιησης Ιδωτικης Περιουσιας Δημοσιου Α.Ε.

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  25.000,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 14/01/2022

Αντικείμενο

Συνοπτικά η Optimum Value ανέλαβε τη Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στην Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ για την Προετοιμασία Πρότασης Υπαγωγής στον Ν. 3389/2005 Περί ΣΔΙΤ προς την Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ.

Πιο συγκεκριμένα η παροχή υπηρεσιών αφορά:

  • Τεχνική Υποστήριξη για τις ενέργειες ωρίμανσης που απαιτούνται μέχρι και την ένταξη του Έργου στον κατάλογο των εγκεκριμένων έργων ΣΔΙΤ για την υπαγωγή του ν. 3389/2005
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την προετοιμασία της πρότασης και της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3389/2005

 

 

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ2

 

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2