Λιμένας Αθηνιού Σαντορίνη

 

Προτάσεις Βελτίωσης της Λειτουργίας του Λιμένα Αθηνιού στη Σαντορίνη

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, στις 30/6/2017 ανέθεσε στην Optimum Value την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναφορικά με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του Λιμένα του Αθηνιού και τη σύνταξη προτάσεων για τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της λειτουργίας του.

Για την υλοποίηση των υπηρεσιών αυτών, η Optimum Value ανέλαβε να πραγματοποιήσει:

  • Ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία του λιμένα.
  • Αιτιολογημένη αναφορά στα προβλήματα που δημιουργούνται και πως αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία του λιμένα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.
  • Καταγραφή των τρόπων αντιμετώπισης των στοιχειοθετημένων προβλημάτων, μέσα από εφικτές τεχνολογικά προτάσεις.

Leave a comment