ΑΠΕ στην Άνδρο

 

 

 

Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Άνδρο

 

Ο Δήμος Άνδρου, στις 26/10/2017 ανέθεσε στην Optimum Value την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Πράξη: «Επιδεικτικές Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο Νησί της Άνδρου», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

Για την υλοποίηση των υπηρεσιών αυτών, η Optimum Value ανέλαβε να πραγματοποιήσει:

  • Συλλογή ενεργειακών και οικονομικών δεδομένων.
  • Οργάνωση εκπαιδευτικού ταξιδιού στο ερευνητικό κέντρο CGER-Νορβηγία, με σκοπό την παρουσίαση των παρεμβάσεων ΑΠΕ στην Άνδρο.
  • Οργάνωση δύο εκδηλώσεων με συμμετοχή ερευνητών και επαγγελματιών για την προώθηση των αποτελεσμάτων των δράσεων.
  • Ανάλυση για την εφαρμογή επιπλέον δράσεων ΑΠΕ με σκοπό τη μετατροπή του Δήμου σε Δήμο με μηδενικό ισοζύγιο ρύπων.

Leave a comment