Λιμενικό Ταμείο Μάνης

 

Αξιοποίηση Περιουσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης

 

H Optimum Value ανέλαβε στις 29/12/2017, τη διεκπεραίωση Διευθετήσεων Master Plan Λιμένα – Επιχειρηματικού Σχεδίου και Επικαιροποίησης Μελέτης Περιβ/κών Επιπτώσεων, βάσει σύμβασης που συμφώνησε με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αν. Μάνης.

Για την υλοποίηση των υπηρεσιών αυτών, η Optimum Value ανέλαβε να πραγματοποιήσει:

  • Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Master Plan του Λιμένα Γυθείου
  • Επιχειρηματικός σχεδιασμός
  • Ανάλυση τρεχουσών λειτουργικών δυνατοτήτων του λιμένα Γυθείου
  • Αναπτυξιακές προτάσεις ανά θεματική ενότητα
  • Ανάλυση κόστους – οφέλους
  • Προτάσεις αναβάθμισης, βελτίωσης, συμπλήρωσης του υφιστάμενου Master Plan
  • Λειτουργικός σχεδιασμός
  • Την σύνταξη του φακέλου αδειοδότησης υδατοδρομίου Γυθείου (ναυτικός χάρτης, τοπογραφικό διάγραμμα, επιχειρηματικό σχέδιο, εγχειρίδιο λειτουργίας Υ/Δ, πρόγραμμα ασφαλείας Υ/Δ, σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων Υ/Δ, τοπογραφικά σκαριφήματα, κάτοψη επιβατικού σταθμού)

Leave a comment