Λιμενικό Ταμείο Μάνης

Το Έργο

Τίτλος: Διευθετήσεις Master Plan λιμένα – Επιχειρηματικό Σχέδιο και Επικαιροποίηση Μελέτης Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  20.000,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 29.12.2017

Αντικείμενο του Έργου

H Optimum Value ανέλαβε τη διεκπεραίωση Διευθετήσεων Master Plan Λιμένα – Επιχειρηματικού Σχεδίου και Επικαιροποίησης Μελέτης Περιβ/κών Επιπτώσεων για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αν. Μάνης.:

  • Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Master Plan του Λιμένα Γυθείου
  • Επιχειρηματικός σχεδιασμός
  • Ανάλυση τρεχουσών λειτουργικών δυνατοτήτων του λιμένα Γυθείου
  • Αναπτυξιακές προτάσεις ανά θεματική ενότητα
  • Ανάλυση κόστους – οφέλους
  • Προτάσεις αναβάθμισης, βελτίωσης, συμπλήρωσης του υφιστάμενου Master Plan
  • Λειτουργικός σχεδιασμός
  • Την σύνταξη του φακέλου αδειοδότησης υδατοδρομίου Γυθείου (ναυτικός χάρτης, τοπογραφικό διάγραμμα, επιχειρηματικό σχέδιο, εγχειρίδιο λειτουργίας Υ/Δ, πρόγραμμα ασφαλείας Υ/Δ, σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων Υ/Δ, τοπογραφικά σκαριφήματα, κάτοψη επιβατικού σταθμού)

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αν. Μάνης

Leave a comment

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2