Οδοφωτισμός στον Ωρωπό

 

Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού στον Ωρωπό

 

Ο Δήμος Ωρωπού ανέθεσε, στις 24/11/2017, στην Optimum Value την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και δημιουργίας χρηματοοικονομικού μοντέλου για την αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού.

Σκοπός των υπηρεσιών, είναι η εξυγίανση του δικτύου οδοφωτισμού μέσω της διερεύνησης εναλλακτικών προτάσεων χρηματοδότησης, καθώς και η αποτύπωση των προδιαγραφών για τη μετάβαση στο πρότυπο της Έξυπνης Πόλης – Smart City.

Leave a comment