Δήμος Ρήγα Φεραίου

το μετα

Επιτυχής Ένταξη στο ΕΣΠΑ για το Δήμο Ρήγα Φεραίου

 

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ανέθεσε στην Optimum Value στις 23/11/2017, την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την «Ανακατασκευή ανενεργής αποθήκης (πρώην γεωργικού συνεταιρισμού Στεφανοβικείου), και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της».

το πριν

Η επενδυτική πρόταση εγκρίθηκε και εντάχθηκε με επιτυχία στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με το συνολικό κόστος της να αγγίζει το 1.782.000,00 €.

προτεινόμενη παρέμβαση αποθήκης

Leave a comment