Κέντρα Κοινότητας στην Περιφέρεια Αττικής

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία και λειτουργία, από τους δυνητικούς δικαιούχους, Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 3 έτη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 20/3/2017 – 24/4/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κέντρα Κοινότητας στην Περιφέρεια Αττικής

Leave a comment

Δημοσιότητα ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα