Δήμος Σαρωνικού

Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης Επιχειρησιακού προγράμματος στο Δήμο Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού στις 19/12/2016 με την υπ’αριθμ. 20335/16 απόφαση Δημάρχου, ανέθεσε στην Optimum Value, την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα δράσεων για τη δικτύωση μαθητών λυκείου με επιχειρηματικές οργανώσεις για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)»

 

Δήμος Σαρωνικού

Leave a comment

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2