Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ

Συνοπτική περιγραφή:

Επιδότηση της Μαθητείας/ Πρακτικής Άσκησης των μαθητευόμενων στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (με 11€ την ημέρα) για τα σχολικά έτη 2015-16 (Α΄Τάξη) και 2016-17 (Β΄Τάξη).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 28/4/2017 – 31/5/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ

Leave a comment

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2