Η Ευρώπη στην Περιοχή μου, 2017

Συνοπτική περιγραφή:

“Η Ευρώπη στην Περιοχή μου” είναι μια πανευρωπαϊκή καμπάνια που ενθαρρύνει τους πολίτες να ανακαλύψουν έργα στην περιοχή που ζουν και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η φετινή καμπάνια περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές πρωτοβουλίες.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Η Ευρώπη στην Περιοχή μου, 2017

Leave a comment