Δήμος Πεντέλης

πεντελη

Έγκριση Υποβολής Πρότασης Δήμου Πεντέλης

Η Optimum Value είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επίσημη έγκριση της υποβολής πρότασης για το Δήμο Πεντέλης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Ειδικότερα, εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, με στόχο την υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Ανάπλασης του φυσικού τοπίου και την οργάνωση του υπαίθριου μουσειακού χώρου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 798.671€ και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την κατασκευή υποδομών, δενδροφυτεύσεις, φωτιστικά σώματα, κτιριακές δαπάνες, εξοπλισμό κ.ά.

Η Optimum Value αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του έμπειρου προσωπικού της, προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκληρωμένη προετοιμασία του επενδυτικού έργου και την επιτυχή ένταξή του στο Πρόγραμμα.

Leave a comment