Υποδομές Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης

Συνοπτική περιγραφή: Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης αναμένεται η ανέγερση, επέκταση και βελτίωση των κτιριακών υποδομών στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σκοπό την επίτευξη επαρκών χώρων και συνθηκών ασφαλούς παραμονής των χρηστών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποδομές Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης

Leave a comment