Ορθολογική και αποδοτική διαχείριση του πόσιμου νερού στην Περιιφέρεια Πελοποννήσου

Συνοπτική περιγραφή:

Νέα έργα με αντικείμενο την εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και έργα διαχείρισης υδάτων και εξοικονόμησης πόσιμού νερού, τα οποία συνάδουν με τις κατευθύνσεις του ΣΔΛΑΠ υδατικών διαμερισμάτων που αφορούν στη Περιφέρεια. Επίσης, έργα που αφορούν σε προστασία της ανθρώπινης υγείας από κατανάλωση ακατάλληλου πόσιμου νερού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 20/4/2017 – 20/6/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ορθολογική και αποδοτική διαχείριση του πόσιμου νερού στην Περιιφέρεια Πελοποννήσου

Leave a comment