ΚΕΑΕΔΗΑ

slg

Συντήρηση συστημάτων ποιότητας ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1429 για ΚΕΑΕΔΗΑ

Η Κατασκευαστική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ηρακλείου Αττικής, στις 26/5/2016 ανέθεσε στην Optimum Value, την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη συντήρηση συστήματος ποιότητας ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1429.

Συγκεκριμένα η Optimum Value ανέλαβε να υποστηρίξει την επιχείρηση στις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Διενέργεια εβδομαδιαίων εσωτερικών επιθεωρήσεων των συστημάτων διαχείρισης.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο πιθανες απαιτούμενες αναπροσαρμογές των διαδικασιών του συστήματος.
  • Εκπαίδευση των στελεχών της επιχείρησης για τη βελτίωση της απόδοσης των Συστημάτων Διαχείρισης.

Τα οφέλη από τη συντήρηση του συστήματος είναι:

  • Αποτελεσματικός διαχειριστικός έλεγχος
  • Ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών
  • Αναβάθμιση αξιοπιστίας
  • Βελτίωση λειτουργίας
  • Μείωση λειτουργικού κόστους

Leave a comment