Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου

1200px-Aerial_view_of_Rafina_Harbour_20.02.2009_12-20-04

Παροχή υπηρεσιών οικονομικής συμβουλευτικής προς ΔΕΑΑΠ Α.Ε.

Η Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΔΕΑΑΠ Α.Ε.» ανέθεσε στην Optimum Value, την παροχή υπηρεσιών συμβούλου οικονομικής ανάλυσης και οικονομικής συμβουλευτικής.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανέλαβε να υποστηρίξει τη Δημοτική Επιχείρηση στις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Έκθεση αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης που θα περιλαμβάνει και τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων.
  • Μοντέλο βιωσιμότητας για τις λειτουργίες της επιχείρησης, προκειμένου να διερευνηθεί η οικονομική ευρωστία του φορέα.
  • Ανάλυση χρηματοροών και των αντίστοιχων χρηματοοικονομικών δεικτών.
  • Μέριμνα για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης και διατύπωση υποδείξεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Leave a comment