Δήμος Άνδρου

Τριήμερο-Αγίου-Πνεύματος-στην-Άνδρο-17-20-ιουνιου-2016-vanglouk-androsfilm-1

Στρατηγικός σχεδιασμός και πενταετής Επιχειρησιακός σχεδιασμός Δήμου Άνδρου

Ο Δήμος Άνδρου στις 23/12/2016 με την υπ’ αριθμ. 664/16 απόφαση του Δημάρχου ανέθεσε στην  Optimum Value, την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη δράσεων.

Συγκεκριμένα η εταιρεία ανέλαβε να υποστηρίξει τον Δήμο στις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων στους τομείς περιβάλλον και ποιότητα ζωής, κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός τουρισμός, τοπική οικονομία και απασχόληση.
 • Περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος και των κρίσιμων ζητημάτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του με βάση τα βασικά λειτουργικά, οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών
 • Υποστήριξη στη διαμόρφωση του οράματος και των διοικητικών οργάνων του Δήμου
 • Καθορισμό στρατηγικών στόχων και δράσεων αναφορικά με
 • την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής
 • την ικανοποίηση των χρηστών των υπηρεσιών του Δήμου
 • την αναβάθμιση των υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου
 • την οικονομική ανάπτυξη του Δήμου
 • Ομαδοποίηση, έλεγχος και οριστικοποίηση όλων των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος
 • Σχεδιασμό Αναπτυξιακού προγραμματισμού υλοποίησης των δράσεων πρώτης προτεραιότητας ο οποίος περιλαμβάνει τον άξονα και το μέτρο στο οποίο εντάσσεται η δράση, οι στόχοι του μέτρου και οι δαπάνες υλοποίησης
 • Οικονομικό προγραμματισμό στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση των εσόδων του Δήμου και των ΝΠΔΔ ανά πηγή χρηματοδότησης, η εκτίμηση λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών και δράσεων του προγράμματος και η κατάρτιση χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος ανά άξονα και μέτρο.

Leave a comment