Δήμος Πεντέλη

ffffffffffff

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Οptimum Value για την Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»

Ο Δήμος Πεντέλης αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα προβλήματα, συγκριτικά με άλλους Δήμους του λεκανοπεδίου, αποκατάστασης του φυσικού τοπίου, λόγω της παλαιότερης εξορυκτικής δραστηριότητας μαρμάρου, που ξεκινά από την αρχαιότητα.  Παράλληλα η δραστηριότητα αυτή και το προϊόν της το περίφημο Πεντελικό Μάρμαρο, συνδέθηκε με τα Μάρμαρα της Ακρόπολης και έδωσε μια ιστορική αίγλη στην περιοχή.   Μέχρι λίγα χρόνια πριν, αλλά ακόμη και σήμερα στον γειτονικό Διόνυσο και το Κοκκιναρά η εξορυκτική δραστηριότητα συνεχίζεται.

 

Στα όρια διαχείρισης του Δήμου Πεντέλης βρίσκεται ένα παλαιό Λατομείο το οποίο περιβάλλεται από μια σειρά παλαιών πετρόχτιστων και τσιμεντένιων οικίσκων τα οποία αποτελούσαν και τις κατοικίες των λατόμων ή αποθήκες εργαλείων εξόρυξης. Σήμερα η οπτική ρύπανση η οποία δημιουργείται τόσο από το εγκαταλελειμμένο λατομείο όσο και από τα εγκαταλελειμμένα οικήματα είναι πολύ μεγάλη και αν συνδυαστεί και με το γεγονός ότι αποτελεί μέρος ρήψης μπαζών και σκουπιδιών χρήζει άμεση παρέμβαση ανάπλασης.

Παράλληλα στην περιοχή αλλά και σε όλη την Ελληνική επικράτεια, δεν υπάρχει ένας χώρος επισκέψιμος, ανοιχτός σε όλους τους πολίτες και ειδικά στα σχολεία, όπου να παρουσιάζεται η εξόρυξη και η πρώτη κατεργασία του μαρμάρου, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας.  Η Πεντέλη έχει ιστορικά τον πρώτο λόγο για την ανάδειξη αυτής της δραστηριότητας.

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η υποβολή σχεδίου ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής του λατομείου με δεντροφύτευση όπως ορίζεται από το αντίστοιχο ΦΕΚ καθώς και την διατήρηση και ανάδειξη του κεντρικού πετρόχτιστου κτιρίου για την δημιουργία ενός υπαίθριου μουσείου που θα εκθέτει εργαλεία και διαδικασίες λατόμησης.

Για την Υλοποίηση – Υποβολή της πρότασης/αίτησης του έργου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»  η Οptimum Value με βάση την πολυετή της εμπειρία, παρείχε τις ακόλουθες συμβουλευτικές υπηρεσίες:

  • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη προς το Δήμο Πεντέλης για τις απαραίτητες ενέργειες προς την υποβολή αίτησης προς χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.
  • Μελέτη υλοποίησης Τοπικού Σχεδίου Ανάπλασης του φυσικού τοπίου και οργάνωσης του υπαίθριου μουσειακού χώρου.
  • Υποστήριξη των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, ώστε να προσδιορίζουν τους στόχους και τις δράσεις.
  • Καθορισμός της αλληλουχίας και της αλληλεπίδρασης αυτών των διεργασιών.
  • Μέτρηση, επιτήρηση και ανάλυση των συγκεκριμένων διεργασιών.

 

Leave a comment