Δήμος Πρέβεζας

Το Έργο

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών για την Αδειοδότηση Υδατοδρομίου στην Πρέβεζα

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  8.381,86€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 14.04.2016

Αντικείμενο του Έργου

 Η Optimum Value ανέλαβε όλη τη διαδικασία Αδειοδότησης και Χωροθέτησης του Υδατοδρομίου στο λιμένα Πρεβέζης.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αποτελούσαν:

  • την εκπόνηση του Τεχνικού φακέλου
  • την υποβολή Αίτησης στο Υπουργείο Μεταφορών, μέχρι
  • διεκπεραίωση όλων των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες για την τελική χορήγηση της Άδειας του Υδατοδρομίου.


 Δημος Πρέβεζας Λογότυπο

Leave a comment

Δημοσιότητα ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα