Υδατοδρόμιο Πρέβεζας

sea-plane

Αδειοδότηση και χωροθέτηση του Υδατοδρομίου Πρέβεζας

Η Optimum Value Α.Ε. είναι σε θέση να αναλάβει όλες τις διαδικασίες για την απόκτηση της Άδειας Υδατοδρομίου. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από έμπειρα και αποτελεσματικά στελέχη, τα οποία κατέχουν μακρά εμπειρία στον χώρο της συμβουλευτικής και αναλαμβάνουν την εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan), καθώς και τον συντονισμό των απαραίτητων διαδικασιών για την απόκτηση της άδειας του υδατοδρομίου σε συνεργασία  με επαγγελματίες στο χώρο των Υδροπλάνων και των Υδατοδρομίων (πιλότοι Υδροπλάνων, μηχανικοί Υδροπλάνων, υπεύθυνοι λειτουργίας Υδατοδρομίων, υπεύθυνοι Διοίκησης).

Η εταιρία μας για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας ανέλαβε όλη τη διαδικασία Αδειοδότησης και Χωροθέτησης του Υδατοδρομίου στο λιμένα Πρεβέζης. Αρχής γενομένης από την εκπόνηση του Τεχνικού φακέλου και την υποβολή Αίτησης στο Υπουργείο Μεταφορών, μέχρι την διεκπεραίωση όλων των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες για την τελική χορήγηση της Άδειας του Υδατοδρομίου, όπως ο Νόμος ορίζει.

Leave a comment