Η νέα διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνοπτική περιγραφή:

Η διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ 2014-2020 www.espa.gr δημιουργήθηκε με νέα σχεδίαση και οργάνωση του περιεχομένου, που προσαρμόστηκαν στις ανάγκες της νέας προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου για την επικοινωνία και την πληροφόρηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.

Είδος: Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ – Νέα & Ανακοινώσεις

Leave a comment

Δημοσιότητα ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα