Ανάπτυξη και παρακολούθηση προτάσεων

Χάρη της πολυετής εμπειρίας της ως συμβουλευτική στο χώρο των επιχειρήσεων η Optimum Value αναλαμβάνει την προαξιολόγηση,  την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης, τη σύνταξη φακέλου δικαιολογητικών και την υποβολή τους στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, με σκοπό την ένταξη επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας σε επιδοτούμενα προγράμματα (Aναπτυξιακός Nόμος, ΕΠΑ, ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο κ.α.).

Επίσης, συνεπείς στην υποστήριξη που παρέχουμε στους πελάτες μας, αναλαμβάνουμε και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, έως και την ολοκλήρωσή του, με την προετοιμασία δικαιολογητικών ελέγχου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, την υποβολή τεχνικών εκθέσεων και την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι έμπειροι σύμβουλοι της Optimum Value, καταγράφουν τις ανάγκες και τους στόχους του επιχειρηματικού σας σχεδίου και προτείνουν την βέλτιστη λύση χρηματοδότησης μέσα από προγράμματα τόσο σε Ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο (Horizon Europe, EMFF, Erasmus+, etc)

Οι υπηρεσίες μας:

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης
  • Σύνταξη και υποβολή φακέλου δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες
  • Παρακολούθηση υλοποίησης έργου

 

Χρηματοδοτικά Έργαλεία: 

ΕΣΠΑ

Ταμείο Ανάκαμψης

Ε.Π.Α

Αναπτυξιακός Νόμος

Πράσινο Ταμείο

Erasmus+

 

Νέα Χρηματοδοτήσεων

Δημοσιότητα ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα