Οδηγός Χρηματοδοτήσεων Δήμων στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων 

Η Optimum Value από τον Ιανουάριο 2021 ενεργά υποστηρίζει την ανάπτυξη του Οδηγού Χρηματοδοτήσεων για την Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων με στόχο την βέλτιστη ενημέρωση και παρουσίαση των ιδιαίτερων χρηματοδοτικών προγραμμάτων τόσο για την περιφέρεια όσο και για τις περαιτέρω αυτοδιοικητικές ενότητες.

Πιο αναλυτικά τα τεύχη χωρίζονται στα περαιτέρω σκέλη:  την ενημέρωση επι σχετικών εθνικών και περιφερειακών ανακοινώσεων,  εκδηλώσεων και ημερίδων, την παρουσίαση αποτελεσμάτων για ολοκληρωμένα προγράμματα και τέλος την εξέταση διαθέσιμων προσκλήσεων για τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους.

 

πεδιν

 

 

Τα Δημοσιευμένα Τεύχη: 

ΠΕΔΙΝ Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021

ΠΕΔΙΝ Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021

 

ΠΕΔΙΝ Μάρτιος - Απρίλιος 2021

ΠΕΔΙΝ Μάρτιος – Απρίλιος 2021

ΠΕΔΙΝ Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2021

ΠΕΔΙΝ Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2021

ΠΕΔΙΝ Σεπτέμβριος-Οκτώβριος

ΠΕΔΙΝ Σεπτέμβριος-Οκτώβριος

ΠΕΔΙΝ Ιούλιος-Αύγουστος 2021

ΠΕΔΙΝ Ιούλιος-Αύγουστος 2021

ΠΕΔΙΝ Μάιος-Ιούνιος 2021

ΠΕΔΙΝ Μάιος-Ιούνιος 2021

ΠΕΔΙΝ Μάρτιος - Απρίλιος 2021

ΠΕΔΙΝ Μάρτιος – Απρίλιος 2021

ΠΕΔΙΝ Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021

ΠΕΔΙΝ Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021