Επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων: Διευρύνθηκε το επιτοκιακό περιθώριο στο 4,96%

Η αύξηση των επιτοκίων χορηγήσεων ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων. Ακριβαίνει το χρήμα για τους νέους δανειολήπτες (ιδιώτες και επιχειρήσεις)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων: Διευρύνθηκε το επιτοκιακό περιθώριο στο 4,96%