Αναβάθμιση Ξενώνα Φιλοξενίας ΕΚΚΑ για γυναίκες θύματα βίας στην Περιφέρεια Αττικής

Συνοπτική περιγραφή: Συνέχιση της λειτουργίας και περαιτέρω αναβάθμιση του Ξενώνα Φιλοξενίας ΕΚΚΑ για γυναίκες θύματα βίας Περιφέρειας Αττικής. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής Περίοδος υποβολής: 19/2/2016 Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: Αναβάθμιση Ξενώνα Φιλοξενίας ΕΚΚΑ για γυναίκες θύματα βίας στην Περιφέρεια Αττικής

Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στην Αττική

Συνοπτική περιγραφή: Συνέχιση της λειτουργίας και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των υφιστάμενων Ξενώνων Φιλοξενίας καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, που εποπτεύονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής Περίοδος υποβολής: 19/2/2016 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στην Αττική

Δράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις για την προστασία της ιδιαίτερα πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία χρήζει συστηματικής προστασίας, ανάδειξης και προβολής και η οποία συμβάλλει ώστε τα νησιά να αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περίοδος υποβολής: 1/3/2016 – 30/3/2016

Δράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Τα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διαθέτουν ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η οποία χρήζει συστηματικής προστασίας, ανάδειξης και προβολής, λόγω του ότι αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περίοδος υποβολής: 1/3/2016 – 30/6/2016 Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: Δράσεις για

Παρατείνεται μέχρι 2 Μαρτίου 2016, ώρα 17:00 η προθεσμία υποβολής αιτημάτων τροποποίησης – ολοκλήρωσης σε 3 προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013 …

Συνοπτική περιγραφή: Εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Data Center της ΜΟΔ AE το Σαββατοκύριακο 27 & 28 Φεβρουαρίου 2016 λόγω αναβάθμισης, παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016, ώρα 17:00 η προθεσμία υποβολής αιτημάτων τροποποίησης στα Προγράμματα: • «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» • «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την

Παράταση υποβολής αιτημάτων τροποποίησης για δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013

Συνοπτική περιγραφή: Εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας των πληροφοριακών συστημάτων  του Data Center της ΜΟΔ AE το Σαββατοκύριακο 27 & 28 Φεβρουαρίου 2016 λόγω αναβάθμισης, παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016, ώρα 17:00 η προθεσμία υποβολής αιτημάτων τροποποίησης στα Προγράμματα: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»  «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών

Προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών του ΕΣΠΑ

Συνοπτική περιγραφή: Λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων του Data Center της ΜΟΔ AE, οι δικτυακές και διαδικτυακές υπηρεσίες του ΕΣΠΑ  δεν θα είναι διαθέσιμες το Σαββατοκύριακo 27-28 Φεβρουαρίου 2016. Είδος: Ανακοίνωση Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: Προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών του ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα