Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το …

Συνοπτική περιγραφή: Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας​

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το …

Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας

Συνοπτική περιγραφή: Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των αιρετών στελεχών του αναπηρικού κινήματος για την αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους υπό το πρίσμα της δικαιωματικής προσέγγισης όπως αυτή έχει κατακυρωθεί από τη Σύμβαση των Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και κυρώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον ν.4074/2012.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας

Συνεχίζοντας τη δυναμική πορεία της οικονομίας – Άρθρο του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων I. Τσακίρη στο CNN Greece, 1.2.2023 …

Συνοπτική περιγραφή: Το 2022 η ελληνική οικονομία βρέθηκε εκ νέου αντιμέτωπη με μια σειρά «εξωγενών αρνητικών επιδράσεων», όπως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η συνεπακόλουθη πληθωριστική έκρηξη τιμών ενέργειας αλλά και των καταναλωτικών προϊόντων, με τη πολιτική μηδενικού covid στην Κίνα και με την αναπόφευκτη διατάραξη των εφοδιαστικών αλυσίδων, καθώς και με τη διεύρυνση της ρήξης μεταξύ αμερικανικού και κινεζικού πολιτικού κατεστημένου, γεγονός που αργά αλλά σταθερά αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερο παράγοντα στην περαιτέρω διεύρυνση της παγκοσμιοποίησης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Συνεχίζοντας τη δυναμική πορεία της οικονομίας – Άρθρο του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων I. Τσακίρη στο CNN Greece, 1.2.2023 …

Προγραμματισμός προσκλήσεων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνοπτική περιγραφή: Με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τον προγραμματισμό έκδοσης προσκλήσεων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως προβλέπει ο Κανονισμός ΕΕ 1060/2021, πληροφορίες για τις αναμενόμενες προσκλήσεις, αναρτώνται ανά Πρόγραμμα στη διαδρομή: Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 > Τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 > Προγραμματισμός Προσκλήσεων Προγραμμάτων 2021-2027

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προγραμματισμός προσκλήσεων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027

Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΚΤ+

Συνοπτική περιγραφή: Τεχνική υποστήριξη φορέων και έργων του Προγράμματος ”Ήπειρος” ​που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΚΤ+

Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ

Συνοπτική περιγραφή: Τ​εχνική υποστήριξη φο​ρέων και έργων του Προγράμματος ”Ήπειρος” που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ