Μέχρι 9/10 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας νέων σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία με 100% επιδότηση …

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: Μέχρι 9/10 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας νέων σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία με 100% επιδότηση …

Προστασία και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών (εναλλακτικού) τουρισμού σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας εκτός ΒΑΑ – Στάδιο Α΄

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: Προστασία και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών (εναλλακτικού) τουρισμού σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας εκτός ΒΑΑ – Στάδιο Α΄

Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας εκτός ΒΑΑ – Στάδιο Α΄

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας εκτός ΒΑΑ – Στάδιο Α΄

Δημοσιότητα ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα