Η Optimum Value δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται:

 1. Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 2. Εκπόνηση Μελετών Στρατηγικού Σχεδιασμού
 3. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός-Μελέτες Οργάνωσης Φορέων για Αξιοποίηση ΕΣΠΑ 2014-2020
 4. Project Management – Υπηρεσίες Σύμβουλου Τεχνικής Υποστήριξης
 5. Μελέτες Εισαγωγής-Διάχυσης Καινοτομιών σε Επιχειρήσεις
 6. Μελέτες Συστημάτων Παραγωγής – Κοστολόγησης
 7. Μελέτες Μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσιών
 8. Μελέτες Εισαγωγής Νέων Προϊόντων σε Αγορές
 9. Κλαδικές Μελέτες
 10. Μελετών σκοπιμότητας, βιωσιμότητας
 11. Αναπτυξιακών σχεδίων (master – plan)
 12. Επενδυτικών σχεδίων

Τι σημαίνει για εμας συμβουλευτική Υποστήριξη;

Περιλαμβάνει την επιστημονική, τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και Σωματείων, του κοινωνικού τομέα και του Δημοσίου όπως επίσης των Συνδέσμων, και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Έχοντας αναλάβει πλήθος έργων Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Έργων, η Optimum Value, είναι σε θέση όχι μόνο να αντεπεξέλθει στις πιεστικές απαιτήσεις πολύπλοκων έργων, γνωρίζοντας με κάθε λεπτομέρεια τις διαχειριστικές απαιτήσεις των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, αλλά εμβαθύνει περισσότερο, δίνοντας λύσεις σε εσωτερικά ζητήματα που πιθανώς να ανακύψουν κατά την υλοποίηση ενός έργου. Στόχος η ποιοτική, απρόσκοπτη και με βάση τις κατά περίπτωση συμβατικές υποχρεώσεις, έγκαιρη υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει.

Στη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνονται και ενέργειες διαμεσολάβησης δημιουργίας δικτύων μεταξύ πόλεων, φορέων ή και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την παραγωγή ή αξιοποίηση κοινών προϊόντων, τη μεταφορά τεχνικών, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, την επαφή, επικοινωνία και αλληλοκατανόηση, την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματικό προσανατολισμό.