Ένα από τα βασικότερα στοιχεία μιας κοινωνίας είναι η επιχείρηση καθόσον η εξέλιξη της οικονομίας κάθε χώρας εξαρτάται από τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση όμως ξεχωρίζει γιατί εμπεριέχει την καινοτομία ως συστατικό καθώς και το ρίσκο της αποτυχίας.  Παράλληλα εστιάζει σε συνδυασμούς των συντελεστών παραγωγής για να δημιουργήσει προϊόντα (υπηρεσίες και υλικά αγαθά).

Η Optimum Value εστιάζει σε δύο κύριους τομείς των επιχειρήσεων. Ο πρώτος είναι η βιωσιμότητα και την ανταποδοτικότητα μιας επιχείρησης (δημόσιας ή ιδιωτικής)  η οποία είτε είναι ενεργή και δραστηριοποιείται ήδη σε συγκεκριμένο τομέα, είτε σχεδιάζεται για να δραστηριοποιηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναλάβει μελέτες τόσο στο ιδιωτικό στίβο, όσο και στους ΟΤΑ, με καταγεγραμμένες επιτυχίες.  Η μελέτη λειτουργίας υδατοδρομίων, λειτουργίας κρουαζιέρας σε λιμάνια, είναι ορισμένα από αυτά.

Ο δεύτερος τομέας είναι η εφαρμογή μιας νέας ιδέας ή καινοτομίας.  Η διερεύνηση εφαρμογής έξυπνων και εφικτών λύσεων σε επιχειρήσεις με προβλήματα βιωσιμότητας, η διερεύνηση των εφαρμοστικών λύσεων σε μια καινοτομία (κόστη, ανθρώπινο δυναμικό, διάθεση προϊόντων κλπ) αποτελεί  για την εταιρεία μας πεδίο διαπιστωμένης επιτυχίας.

Παράλληλα η εταιρεία ασχολείται με ειδικό επιστημονικό προσωπικό στα θέματα συμβουλής των κοινωνικών οργανώσεων (ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, κοινωνικά ιδρύματα κλπ).  Το επιτυχημένο έργο στην οργάνωση των κοινωνικών παροχών μέσω Δήμων, από τα κοινοτικά προγράμματα και οι συνεργασίες με ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ που δραστηριοποιούνται στο κοινωνικό φάσμα, δίνουν και το μέτρο της υφιστάμενης εμπειρίας μας.