ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΗ Γαλάζια Ανάπτυξη στην Ε.Ε., αποτελεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον.  Η χώρα μας από την πανίσχυρη εμπορική ναυτιλία της και την γεωγραφία της, έχει ένα μεγάλο δικαιωματικό μερίδιο στα 5,5 εκατομύρια των θέσεων εργασίας και τα 500 δισεκατομύρια ετήσιας προστιθέμενης αξίας της γαλάζιας οικονομίας.

Νέες επενδυτικές ιδέες, όπως ο αλιευτικός τουρισμός, οι προγραμματισμένες «μικρές κρουαζιέρες»,  η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λιμενικών εξυπηρετήσεων, η έξυπνη διαχείριση τουριστικών λιμενικών υποδομών και πολλές άλλες, αποτελούν επενδυτικούς τομείς με ανταποδοτική ορατότητα στις οποίες η εταιρεία μας μπορεί να δώσει αιτιολογημένες απαντήσεις σε όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Η οργάνωση και διαχείριση των λιμενικών εγκαταστάσεων αποτελεί ένα στίβο ανταγωνιστικό και η εταιρεία μας έχει να επιδείξει ολοκληρωμένες απόλυτα ανταποδοτικές εργασίες στο πλαίσιο των ΟΤΑ (Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία)  και των  Οργανισμών Λιμένων.